Kvetová terapia kvapkami darov prírody

Systém Kvetovej terapie patrí medzi najjemnejšie spôsoby celostnej liečby. Kvapky darov prírody:

  • podporujú vlastnú silu oragnizmu predísť rozvoju vážneho ochorenia vo vzťahu ku emotívnym záťažiam, ktoré sú veľmi často prvou príčinou ťažkeho ochorenia
  • pôsobia priaznivo, sú vhodným doplnkom liečby telesných a psychických ochorení 
  • liečivé účinky sa prejavujú aj pri cieľavedomej samoliečbe a to bez vedľajších nežiadúcich účinkov

Takmer všetky telesné a psychické problémy či ochorenia sú prejavom našich strachov, obáv, fóbií, averzií či preferencií.  A keďže jedinenčnosť každého z nás je daná aj rozdielnou vnímavosťou, konkrétne ochorenie sa môže prejaviť  u rôznych ľudí odlišními príznakmi s rôznou intenzitou.

Práve odstránením fóbií zo svojho života sa zbavujeme nielen ochorenia, ktoré trápi naše telo ale uzdravuje sa aj naša myseľ a my sa stávame šťastnejšími a lepšími vo svojej podstate. 

Známa je skutočnosť že človek reaguje geneticky podloženými dispozíciami na tie typy rastlín, ktoré ho prevažne v danom prostredí obklopujú, stanú sa mu typologicky najbližšími. Pre jednoduchosť a pre rýchle orientovanie sa v Kvetovej terapii určenej pre populáciu žijúcu vo vnútrozemí a teda aj pre obyvateľov Slovenska, je zaujímavá a priliehavá aplikácia výsledkov vedeckého bádania podľa Dr. E. Bacha - anglického lekára, známeho vedeckého pracovníka, homeopata, psychológa. Dr. Bach rámcovo rozdelil 38 druhov rastlín do siedmych skupín pre sedem základných emotívnych stavov:

  • strach
  • neistota
  • nedostatočný záujem o súčasné okolnosti
  • osamelosť
  • skleslosť a zúfalstvo
  • prílišná starosť o dobro iných
  • precitlivelosť na vplyvy a myšlienky

Jednozložková kvetová terapia

  1. AGRIMONY - Repík lekársky

  2. ASPEN - Topoľ osika

  3. BEECH - Buk lesný

  4. CENTAURY - Zemežlč menšia

  5. CERATO - Rohoblizník

  6. CHERRY PLUM - Slivka čerešňoplodá

  7. CHESTNUT BUD - Pagaštan koňský

  8. CHICORY - Čakanka obyčajná

  9. CLEMATIS VITALBA - Plamienok plotný

  10. CRAB APPLE - Jabloň planá

  11. ELM - Brest

  12. GENTIAN - Horček horký

  13. GORSE - Útesovec europský

  14. HEATHER - Vres obyčajný

  15. HOLLY - Cezmína ostrolistá

  16. HONEYSUCKLE - Zemolez kozí

  17. HORNBEAM - Hrab obyčajný

  18. IMPATIENS - Netýkavka žliazkatá

  19. LARCH - Smrekovec opadavý

  20. MIMULUS - Čarodejka škvrnitá

  21. MUSTARD - Horčica roľná

  22. OAK - Dub letný

  23. OLIVE - Oliva europská

  24. PINE - Borovica lesná

  25. CHESTNUT - Pagaštan pleťový

  26. ROCK ROSE - Devatorník peniažtekový

  27. ROCK WATER - Voda z liečivých prameňov

  28. SCLERANTHUS - Sklerant ročný

  29. STAR OF BETHLEHEM - Bledavka okolíkatá

  30. SWEET CHESTNUT - Gaštan jedlý

  31. VERVAIN - Železník lekársky

  32. VINE - Vinič hroznorodý

  33. WALNUT - Orech kráľovský

  34. WATER VIOLET - Perutník močiarny

  35. WHITE CHESTNUT - Pagaštan koňský biely

  36. WILD OAT - Stoklas konáristý

  37. WILD ROSE - Ruža šípová

  38. WILLOW - Vŕba biela

Viaczložková kvetová terapia

  39. KOMPLEX VITALITY kvapiek DAROV PRÍRODY

  40. KOMPLEX kvapiek DAROV PRÍRODY

  41. KOMPLEX kvapiek DAROV PRÍRODY

  42. KOMPLEX kvapiek DAROV PRÍRODY

  43. KOMPLEX kvapiek DAROV PRÍRODY

  44. KOMPLEX kvapiek DAROV PRÍRODY

  45. KOMPLEX kvapiek DAROV PRÍRODY

  46. KOMPLEX kvapiek DAROV PRÍRODY

 

Kvetová terapia

© 2011-2023 homeonitra.sk - všetky práva vyhradené.